Tillykke med millionen! Hvornår kommer så de første videoer?

Det er helt vildt fedt.
Kort før jul tildelte Kulturministeriet projekt Folkedans for Fremtiden en million kr.
Det er vi rigtig glade og taknemmelige for.

Det var skønt at gå på juleferie med bevidstheden om, at projektet nu er kommet ind i en ny fase. Indtil nu har vi drømt stort og håbet på at vinde støtte og opbakning til vores vilde ide om at filme hver eneste af de ca. 1000 folkedanse, der findes i Danmark. Vi har forestillet os en masse uden at være sikre på, at det ville kunne blive til noget.
Med støtte fra Folkedans Danmark har vi kunnet gennemføre indledende prøveoptagelser mhp. at udvikle og teste vores ideer frem mod større fondsansøgninger. Vi har faktisk arbejdet på projektmodningen i næsten 2 år nu, til dels pga. corona, der har trukket tingene lidt i langdrag. Så det er stort, at arbejdet nu bærer frugt, og den første million således er i hus.
Tak for det! Den kommer helt klart til at være en god løftestang for de næste.

For med denne første million er vi altså nu et helt andet sted. Den første million er den sværeste at skaffe, siges det. Det må vi tales ved om om et års tid.

For i 2022 skal vi helst have en langt større del af den samlede finansiering på omkring 10 mio på plads. Den proces vil tage et års tid, så meget af arbejdet i år vil bestå i at opsøge fonde og skrive ansøgninger.
Og imens øver vis os sideløbende på den kæmpe kabale, det er, at få alle danse, dansere, instruktører, musikere, teknikere, fotografer, lokaler og meget andet til at gå op i en højere enhed. Der er så uendeligt mange ting at undersøge og tage stilling til. Det er sjovt, og vi glæder os.

Det er et omfattende projekt, vi har gang i, og der er mange arbejdsgange at gennemføre for hver video, inden den kan lægges op på nettet. Mange har nok efterhånden prøvet at filme noget dans og lægge det op på en hjemmeside eller facebook eller youtube. Det er da nemt at klare. Men her skal man jo huske at gange det med 1000. Vi går efter høj kvalitet både i research, forberedelse, optagelser og efterbehandling. Vi kommer til at samarbejde med fotografer, dansere, lydfolk, musikere, production- og webdesignere og danseinstruktører. Der er rigtig mange fagligheder inde over en optagelse, og alene det at få en formålstjenlig og effektiv kommunikation og arbejdsgang bygget op, så vi over hele optageperioden kan sikre kvaliteten og målopfyldelsen i samarbejdet og i de utallige arbejdsgange fra research til endelig video, er en kæmpe opgave. Denne første bevilling gør det bl.a. muligt for os at arbejde praktisk med alle disse ting, så alle implicerede er godt forberedt, når de egentlige optagelser forhåbentlig går i gang om et års tid, om alt går vel. Der er jo lige en pandemi, som stadig driller i forhold til at samles så mange sammen og danse. MEN så er det godt, at der i denne indledende fase af projektet er så meget andet at gøre.

Så svaret til alle dem, der spørger, hvornår de første videoer er klar, er, at det varer lidt endnu. Tidligst i januar 2023 begynder vi at filme, og derefter er det planen at lægge videoer op løbende gennem hele projektperioden, som afhængigt af finansieringen vil strække sig over 5-10 år.