Folkedans for Fremtiden
facebook instagram

Den værdifulde arv

Danmark har vel nok verdens største samling af musik med tilhørende dans i en folkelig tradition. Samlingen er enestående på verdensplan, fordi den er så massivt og godt dokumenteret. Materialet blev indsamlet fra år 1900 og frem til ca. 1940, og igen da folkemusik blev populært i 1960erne og frem til 1980erne. Indsamlingerne dækker dansk dans og musik fra ca. 1750 til 1980.

Denne dokumentation har bevirket, at den danske folkelige musik- og dansetradition eksisterer den dag i dag. Den har været dyrket i Danmark siden 1900 som en dansekultur, som en levende traditionmed samspillet mellem musik og dans som det væsentlige - det at deltagerne sammen i øjeblikket skaber en fælles oplevelse.

Dansetraditionen står overfor et anseligt videns- og traditionstab i de kommende år, netop fordi overleveringen af dansen sker i et levende fællesskab fra person til person, og fordi den skriftlige dokumentation er mellem 50 og 100 år gammel og vanskeligt tilgængelig. Det betyder f.eks, at de unge generationer i øjeblikket kun bruger en meget lille del af det samlede materiale. Uden dansen kan store dele af den danske folkemusik miste hele eller dele af sin relevans.

For at råde bod på dette og samtidig understøtte den for tiden rivende udvikling – ikke mindst blandt unge - indenfor dansk folkedans og -musik vil vi gøre denne arv let tilgængelig via tidssvarende formidling i forhold til den moderne brugers medievaner.

Projektet vil ligeledes være med til at sikre og udvikle vores immaterielle kulturarv under UNESCOs verdensarv.

Det konkrete projekt

Vi arbejder på at producere videooptagelser af alle danske folkedanse og den tilhørende musik, i alt ca. 1000 videoer á 5-20 minutters varighed.

De udgives løbende på en nyudviklet platform med en omfattende søgefunktion som 1000 selvstændige opslag, så det bliver let at finde rundt i materialet.

Den vil blive verdens største og mest ambitiøse samling af sin art og vil via levende billeder og lyd nytænke formidlingen af genren og gøre det meget omfattende og unikke materiale let tilgængeligt for alle, der ønskser at benytte det - ikke mindst for de hastigt voksende nye unge miljøer indenfor genren.

Folkedans for Fremtiden kan ses som et basalt værktøj i enhver udvikling fremover og vil kunne finde bred national anvendelse, ikke blot indenfor fællesdans i alle livets sammenhænge, til fester, ved festivaler og på spillesteder samt i det frivillige foreningsliv, men også indenfor andre musik- og dansegenrer, scenekunsten, KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed), sundhedssektoren, undervisningssektoren og turismeerhvervet.

Over hele landet spirer der allerede nu en masse projekter frem, som vil kunne have stor gavn af et opslagsværk som dette.

I 2021 foregår projektets indledende fase, der består i at finansiere projektet og færdigudvikle konceptet. Herefter afvikler vi de egentlige optagelser fra 2022 til 2031. Projektet består således af en indledende udviklingsfase og 5 produktionsfaser, hver af en varighed på gennemsnitligt 2 år.