Den store arv

Både når det angår omfang og autenticitet, har Danmark en misundelsesværdig og for de fleste danskere ukendt og underkendt samling musik med tilhørende dans i en folkelig tradition. Samlingen er enestående på verdensplan, fordi den er så omfattende og veldokumenteret. Materialet blev indsamlet fra ca år 1900 og frem til ca. 1940, og igen da folkemusik blev populært i 1960erne og frem til 1980erne. Indsamlingerne dækker dansk dans og musik fra ca. 1750 til i dag.

Den levende tradition

Denne dokumentation har bevirket, at den danske folkelige danse- og musiktradition eksisterer den dag i dag som en levende tradition med samspillet mellem levende musik og dans som det væsentlige – det at deltagerne sammen i øjeblikket skaber en fælles oplevelse, der hver gang er unik..

Videnstabet

Traditionen står overfor et anseligt videns- og kompetencetab i de kommende år. Det skyldes dels, at overleveringen sker i et levende fællesskab fra person til person, hvor afstanden mellem de erfarne brugere og de nyinteresserede er for stor både i tid og rum til at en direkte overlevering kan finde sted i større omfang, og dels at viden formidles via andre medier i vore dage. Tidligere generationers kilder, den skriftlige dokumentation, der er mellem 50 og 100 år gammel taler ikke til fremtidens generationer, der er vant til visuel formidling. I takt med det længe ventede generationsskifte, der sker med stor entusiasme i disse år, oplever man det paradoksale, at store dele af det traditionelle danserepertoire falder ud af levende brug. Uden dansen kan store dele af den danske folkemusik miste hele eller dele af sin relevans.

De levende billeder

Der er et tydeligt og presserende behov for med levende billeder at dokumentere den implicitte viden om dansen, der stadig overleveres uudgivet fra krop til krop, og formidle hele komplekset på moderne medier til alles fælles brug. En komplet nyudgivelse båret af levende billeder af det eksisterende skriftlige materiale. Det kan på ingen måde erstatte den levende overlevering, men det kan bevare vigtig information om rytmik, flow og flerdimensionel bevægelse i det hele taget,, som tidligere kun har kunnet dokumenteres skriftligt.

Vil vi videodokumentere alle folkedansene

Det er netop missionen for projektet Folkedans for Fremtiden. Vi søger midler og netværk til at videodokumentere og uploade alle danske folkedanse på en åben platform. Det er vigtigt at sikre traditionen, så vi altid kan vende tilbage og genbesøge det oprindeige, uanset hvilke veje traditionen tager. For en levende tradition flytter sig med dens brugere. Og det er vigtigt at understøtte den rivende udvikling,, der sker indenfor genren i disse år. En udvikling der har aftstedkommet en massiv efterspørgsel på viden og kompetencer indenfor folkedans.

Hvad gør vi

Vi arbejder således på at producere videooptagelser af alle danske folkedanse og den tilhørende musik, i alt ca. 1000 danse foreviget på endnu flere videoer á 1-20 minutters varighed. De vil blive udgivet løbende som 1000 selvstændige opslag på en nyudviklet platform med omfattende søgefunktioner, så det bliver let at finde rundt i materialet både for erfarne brugere af traditonen og nysgerrige newbees.

Encyklopædien

Encyklopædien bliver en af verdens største og mest ambitiøse af sin art . Vi nytænker formidlingen af genren og gør det meget omfattende og unikke materiale let tilgængeligt for alle, der ønskser at benytte det – ikke mindst for de hastigt voksende nye unge miljøer indenfor genren. Folkedans for Fremtiden vil få uanede anvendelsesmuligheder, ikke blot indenfor fællesdans i alle livets sammenhænge, til fester, ved festivaler og på spillesteder samt i det frivillige foreningsliv, men også indenfor sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet samt andre musik- og dansegenrer, scenekunsten, KUV og turismeerhvervet.